ปัญหาไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ

เขียนโดย | Categorized 31 april 2021

เครื่องจักรไฟฟ้าในอุตสาหกรรม เป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ถ้าเครื่องจักรเกิดทำงานขัดข้อง หรือเสียหาย จากปัญหาไฟฟ้า คงทำให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัด และล่าช้า ส่งผลให้เกิดสูญเสียของการผลิต ไปจนถึงการสูญเสียเวลา ตลอดจนสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบที่มีความรุนแรง

Think about Solar?

12 + 14 =

Facebook