บริการของเรา

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าให้ลูกค้า

Solar Consultant

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาในการลงทุนโครงการโซลาร์
เพื่อให้คุณได้การลงทุนที่ตรงความต้องการที่ดีที่สุด

ผ่านการนำเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย

  • สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
  • การเช่าซื้อ (Leasing)
  • การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ภาครัฐ และการสนับสนุนทางการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ

 

EPC

ให้บริการแบบครบวงจร (one-stop service)
ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบบำรุงรักษา

 

ES Shop

Solar EPC Service
คัดเลือกอุปกรณ์ Premium เพื่อบริการต่อผู้ติดตั้งโครงการ

 

Internet of Thing : IoT

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลต่อ
การใช้งานไฟฟ้า Ecostruxure platform

Ecostruxure platform
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า : ปกป้องบุคลากรและสินทรัพย์
ระบบประยุกต์ใช้ IoT
ความพร้อมด้านพลังงาน : เพิ่มความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Internet of things) และ Digital
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Think about Solar?

12 + 3 =

Facebook